top of page
Ondra Matoušek

Zlepšete kvalitu
svého života!

Vítej na mém webu,

jsem Ondra Matoušek.

Poradce pro výživu, doplňky stravy a zdravý životní styl.

Jako výživový poradce jsem zde, abych Tě provedl světem racionálního stravování a dlouhodobě udržitelných změn, které přispějí k Tvému zdravému životnímu stylu. Skrze individuální přístup, edukaci a příspěvky na odborných kanálech Tě povedu za lepším životem plným energie.

Jak pracuji

Postupnost

Postupnost a četnost prováděných změn je základem úspěchu každé intervence. Proto je společně budeme zařazovat tak, aby se tělo i mysl na každou z nich stačilo patřičně adaptovat.

Empatie

Různé podmínky a možnosti ke spolupráci jsou jiné u každého jednoho z nás, a proto se budu snažit Ti vyjít maximálně vstříc.

Kritické myšlení

Nevyžaduji žádné extrémy, nelpím na konkrétních číslech a nepřikládám váhu často přehnaným komerčním tvrzením.

Evidence based

Nikdy jsem nebyl zastáncem alternativních směrů a davových tvrzení. Z toho důvodu u mě najdeš pouze podložené a ověřené informace.

Edukace

Vždy se snažím klienty v dané problematice edukovat, aby na konci naší spolupráce mohli nadále pracovat se svým stravovacím režimem i beze mě.

Slušné chování

Poslední a nejdůležitější rys mé práce. Bez slušného chování a dobré komunikace nelze spolupráci vést. Totéž vyžaduji od svých klientů.

Nabídka služeb

Konzultace

Konzultace jsou ideální, pokud:

  • Chceš vyladit detaily Svého stravovacího režimu nebo každo-denního života.

  • Máš více konkrétních dotazů, které potřebují celostní pohled nebo vyšší kompetenci.

Dlouhodobá spolupráce

Možnosti spolupráce budou zajímat:

  • Začátečníky i pokročilé, kteří chtějí udělat změnu ve svém stravování nebo životním stylu.

  • Jedince se zájmem o edukaci a vedení v dané oblasti na kratší, ale i delší období.

bottom of page